Urządzenie do Fotobiomodulacji Mózgu

  • Kod: 3100
  • Dostępność: Jest Jest  (0 szt.)
  • szt.
  • 12 690,00 zł

Prana Energy

Urządzenie do Fotobiomodulacji Mózgu

Mózg jest jednym z najważniejszych narządów ludzkiego ciała, niezbędnym do życia, a także tym o który najbardziej się niepokoimy. Mózg może dotknąć wiele różnych dolegliwości i zaburzeń, które można podzielić na trzy szerokie grupy: zdarzenia traumatyczne (udar, uraz mózgu i globalne niedokrwienie), choroby zwyrodnieniowe (demencja, choroba Alzheimera i Parkinsona) oraz zaburzenia psychiczne (depresja, lęk, zespół stresu pourazowego). Fotobiomodulacja (PBM) polega na wykorzystaniu światła czerwonego lub bliskiego podczerwieni do stymulacji, leczenia, regeneracji i ochrony tkanki mózgowej, która została uszkodzona, ulega degeneracji lub jest zagrożona obumarciem.

Wiele badań dowiodło, że kask PBM może być stosowany przy różnego rodzaju schorzeniach mózgu. Wszystkie te pozornie różnorodne schorzenia mogą być korzystnie zmienione poprzez zastosowanie światła bliskiej podczerwieni na głowę. Istnieje nawet możliwość, że PBM może być stosowany do poprawy zdolności poznawczych u zdrowych ludzi. W przezczaszkowej aplikacji PBM (tPBM), światło bliskiej podczerwieni (NIR) jest często aplikowane na czoło ze względu na lepszą penetrację (brak włosów, większa długość fali).

Oferowane przez nas urządzenie do fotobiomodulacji mózgu prezentuje najlepszą jakość dla oferowanej ceny. Jest wykonany z 256 diod podczerwieni LED 60mW 810nm, całkowita moc 15W. Wyposażony jest w kontroler z ekranem dotykowym, którym można dostosować czas naświetlania od 1 do 30 minut, częstotliwość impulsów od 1 do 20 000 Hz oraz poziom mocy w przedziałach 25%/50%/75%/100%.

Terapia PBM została opracowana ponad 50 lat temu, nadal jednak nie ma powszechnej zgody co do parametrów i protokołów jej klinicznego zastosowania. Niektóre zespoły badawcze zalecają stosowanie mocy poniżej 100 mW/cm² i gęstości energii od 4 do 10 J/cm². Inne grupy zalecają nawet 50 J/cm² na powierzchni tkanki. Parametry takie jak długość fali, energia, płynność, moc, natężenie napromieniowania, tryb impulsu, czas trwania zabiegu i częstotliwość powtórzeń mogą być stosowane w szerokim zakresie. Nasze obecne wstępne wyniki wykazały wyraźną odpowiedź mózgowego rSO2 w odniesieniu do stymulacji LED.

 

Główne funkcje

1. Długość fali 810 nm ma zdolność do przedostania się przez czaszkę do mózgu, fale te wspierają odzyskanie sprawności po urazie mózgu i zmniejszenie długoterminowego uszkodzenia nerwów.
2. Długość fali 810 nm może pomóc pacjentom z ciężką depresją, lękami i uzależnieniami - zwłaszcza narkotyków.
3. Światło NIR jest absorbowane przez oksydazę cytochromu C w mitochondriach.
4. Zwiększony przepływ krwi, energia, neuroprotekcja i zmniejszenie stanu zapalnego.
5. Terapia chorób urazowych (udar, TBI), neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych.

 

Zalety względem innych podobnych urządzeń dostępnych na rynku

Na rynku dostępne jest wiele urządzeń oferujących terapie światłem czerwonym w formie hełmu (jak również w formie ręcznej aplikacji). Pragniemy zaznaczyć, że urządzenie do fotobiomodulacji mózgu korzysta ze światła bliskiej podczerwieni 810 nm wraz z diodami emitującymi światło czerwone dla wygody użytkowania – informacji, że urządzenie jest włączone i trwa terapia. Inne urządzenia dostępne na rynku oferują diody emitujące światło czerwone o długości 650 nm. Takie światło ma tylko działanie powierzchowne na skórę głowy, nie przenika ona przez kość i nie oddziałuje w żaden sposób na mózg. Są to więc urządzenia zupełnie innej klasy i o innym przeznaczeniu.

Wykres światła podczerwonego

 

Jak działa urządzenie?

Urządzenie emituje światło podczerwieni LED przechodzące przez czaszkę i wnikające głęboko w tkankę mózgową. Zwiększa ono produkcję ATP i poziom tlenu we krwi do tkanki mózgowej, zwiększa aktywność mózgu, poprawia pamięć i zwiększa możliwości poznawcze.

Magiczny efekt terapii leży w oksydazie Cytochromu C, w skrócie CCO. Jest to specyficzna struktura w mitochondriach, która działa jako receptor fotonów i w ten sposób odgrywa efekt PBM (fotobiomodulacji). PBM zapobiega hamowaniu wymiany tlenowej (i odpowiednio zmniejsza magazynowanie energii) w komórkach dotkniętych stresem oksydacyjnym poprzez izolację tlenku azotu (NO) i odwrócenie przesunięcia tlenu w oksydazie cytochromu C. Wiązanie tlenku azotu (NO) z centrami miedzi (lub hemu) w mitochondrialnej oksydazie cytochromu C (CCO) hamuje oddychanie komórkowe. Oksydaza cytochromu C, która absorbuje światło czerwone lub bliskie podczerwieni (NIR), dysocjuje tlenek azotu, przywracając tlen, zwiększając oddychanie komórkowe i tworząc adenozynotrójfosforan (ATP). To uruchamia kaskadę wewnątrzkomórkowych reakcji z udziałem tlenku azotu, reaktywnych form tlenu (ROS) i cyklicznego fosforanu adenozyny (cAMP), które wywołują korzystne efekty PBM. Ponadto wyzwala to czynniki transkrypcyjne, które zmieniają poziom ekspresji genów, aktywują ścieżki sygnalizacyjne i czynniki, które powodują zmiany w ekspresji białek.

Działanie fotobiomodulacji

Światło czerwone/NIR może stymulować mitochondrialny kompleks IV łańcucha oddechowego (oksydazę cytochromu c) i zwiększać syntezę ATP (adenozytrifosforanu). Ponadto, absorpcja światła przez kanały jonowe prowadzi do uwolnienia Ca2+ oraz do aktywacji czynników transkrypcyjnych i ekspresji genów. Terapia PBM w mózgu może poprawić zdolności metaboliczne neuronów i jest w stanie stymulować odpowiedzi przeciwzapalne, przeciwapoptotyczne i antyoksydacyjne, jak również neurogenezę i synaptogenezę. Odkrycia sugerują, że PBM może poprawić na przykład funkcje czołowe mózgu u starszych dorosłych w bezpieczny i opłacalny sposób.

Test urządzenia 1

Zwróć uwagę na wzrost nasycenia tlenem regionów mózgu w trakcie i po stymulacji po stronie lewej i prawej.

Test urządzenia 2

Wyniki obrazowania termicznego pierwszego pomiaru z użyciem urządzenia stymulacyjnego. Należy zwrócić uwagę na wzrost temperatury na kasku (górny rząd; a przed, b w trakcie i c po stymulacji) na czole (środkowy rząd; d-f) i na brodzie (dolny rząd; g-i).

Nazwa:
Urządzenie do fotobiomodulacji mózgu

Numer modelu:
GY-PDT1

Długość fali LED:
810 nm

Ilość diod LED:
256 diod

Moc wyjściowa:
15 W

Moc 1 diody LED:
60 mW

Moc:
24 mW/cm²

Certyfikaty:
CE, FDA

OEM:
Wsparcie

Kolor:
Biały/Czarny

Opcje czasu:
1-30 minut